lakáshasználati jog

A lakás használatával kapcsolatban a házasulandó feleknek, illetve a házastársaknak nem kötelező, de mindenképpen érdemes előre megállapodni. A lakáshasználati jog rendezése kulcsfontosságú. Méghozzá azért, mert ha a házasság felbontásra kerül, vagy fennmarad, de a felek további együttélése az egyik fél méltányolható érdeke miatt, már nem folytatható, problémamentesen megállapítható, hogy melyik felet illeti a közös ingatlan további használata.

Egy válás gyakran bonyolult és hosszadalmas procedúra. Ha a felek számára a megegyezés problémába ütközik, peres eljárásra van szükség. A lakáshasználati jog rendezése tehát kétféle úton történhet: közös megállapodás vagy bírói döntés alapján. Nézzük az elsőt!

A közös megegyezés annyit tesz, hogy a felek a házasság megkötése előtt vagy a házasság ideje alatt megállapodnak arról, hogy egy esetleges válás során melyik házastárs fogja a lakást egyéb igények nélkül elhagyni és melyik marad az ingatlanban. A megállapodás csak akkor érvényes, ha közokiratba vagy jogi képviselőjük által ellenjegyzett magánokiratba foglalják.

A második lehetőség a peres út. Ez esetben nincs közös megállapodás. A lakáshasználati jog eldöntése a Családjogi törvény szerint bírói döntéssel történik. Ennek előfeltétele a házasság felbontása.

A magyarországi bírói gyakorlatban gyakran előfordul, hogy amennyiben indokolt, a házasság felbontása nélkül, a különélés tényére alapozva születik döntés. Ekkor minden esetben elsődleges szempont, hogy a házastársak kiskorú gyermekének jogai ne sérüljenek és a megfelelő életkörülményei biztosítva legyenek.